top of page

קורס צילום - דני פילדס

 

קורס יסודות הצילום:

מטרת הקורס בלימוד החשיבה הויזואלית ולימוד קודים ויזואליים בשפת הצילום, שפת התקשורת החזותית ושפת האמנות. במהלך השיעור נעסוק בצורה מובנת ומקבילה בשני נושאי לימוד עיקריים:

   1) האסתטיקה והחשיבה של הצילום

   2) טכניקה (הכרת מצלמות ופורמטים שונים והפונקציות שלהם).

נכיר את השימוש והיישום במושגים: קומפוזיציה, פרם, בניית סיקוונס, אווירה, פרספקטיבה, צילום ישיר, תיעוד, שימושים שונים באור קיים ומלאכותי, צילום דיגטלי והתמודדויות עם צילומי חוץ ופנים. הקורס ילווה בהסברים במצגות מעולם הצילום מתחילתו עד העידן הפוסט-מודרניסטי.

הגשה של משימות ותרגילים תהווה בסיס לדיון כיתתי ולביקורת עבודות. במהלך הקורס הסטודנטים יקבלו הדרכה לגבי פרויקט סיום שיוגש בשיעור האחרון. במהלך הסמסטר נצא לצילומי חוץ.

לקראת הגשת התרגילים יוגש בריף מפורט.

 

צילום מתקדם:

זהו קורס המאפשר לסטודנטים להתמקד ולהעמיק במרכיבי הצילום מנקודת מבט אישית. אין הכוונה שהקורס יעסוק רק בנושאים אישיים, אלא שהדגש הוא על ביטוי אישי בתחומים שונים במסגרת השיח אמנותי.

לסטודנטים בשלב זה יש שליטה טכנית בסיסית בטכניקות השונות ובמיומנויות הדרושות ליצירת תמונה.

מטרת הקורס היא לתת מענה הן טכני והן צורני / רעיוני לסוגיות השונות שיעלו בעקבות המטלות של הסטודנטים, לאפשר להם לממש רעיונות מורכבים ולהשיג שליטה טובה בשפה שתאפשר הבעת רעיונות באופן ויזואלי בהיר יותר. הקורס מתנהל במתכונת של תרגילים, ביקורת עבודות והרצאות בנושאים הקשורים לתרגילים שניתנו בשיעור.

ההרצאות יציגו לסטודנטים עבודות אומנות בעלות זיקה לעבודתם. נושאי הקורס:

• הצילום בקונטקסט תרבותי וחברתי.

• גישות שונות לצילום דרך נושא חתך, תיעודי, מושגי, נוף, חברתי-פוליטי.

• צילום מבוים.

• אותו נושא מהיבטים שונים – גישות רעיונות ודרכים שונות להצגת רעיון.

• דימוי האדם בצילום העכשווי.

• דיון בנושאים של זיכרון.

• שפות שונות בצילום במהלך ההיסטריה.

 

הקורסים מתקיימים באווירה כפרית 20 דקות צפונית מתל-אביב בקיבוץ געש. תוכלו להתרשם ולראות שיעור הקדמה של 2 דקות בקורס מבוא לצילום בסיסי מצד שמאל- דרך אתר www.askoli.co.il, זה הדף שלי באסכולי.

שיעורי צילום במרכז | קורס צילום | קורס צילום בשרון  | שיעור צילום | שיעור בצילום

bottom of page